Home

Contact

 

  About the Conference

  Keynote speakers

  Organising committee

  Venue

  Charges

  Publication

  Important dates

  Registration

  Accompanying events

 

  Download Program

  Download Book of Abstracts

  Download Circular no. 2

Opłata konferencyjna:

Uczestnicy z Polski mają możliwość dokonania opłaty konferencyjnej za pomocą przelewu bankowego.

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł należy przelać na konto:

Bank PKO BP

nr rachunku: 92 1020 4027 0000 1502 0034 2394

w tytule przelewu podając imię i nazwisko osoby wpłacającej
oraz dopisek "CITIES"

(właścicielem w/w rachunku jest:
Fundacja UAM, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań). 

 

powrót / back

© Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, 2010