Collegium Geographicum UAM

 

Collegium Geographicum UAM zlokalizowane jest w północnej części Poznania, na terenie Kampusu Uniwersyteckiego Morasko, przy ulicy Dzięgielowej 27. Collegium Geographicum jest siedzibą Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy: