Szanowni Państwo!

W imieniu Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych mamy zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję "Gospodarka Przestrzenna Społeczeństwu". Konferencja odbywać się będzie w dniach 18-19 listopada 2010 roku w Collegium Geographicum UAM w Poznaniu przy ul. Dzięgielowej 27.

Celem konferencji jest pogłębienie związku teorii z praktyką planistyczną stąd oprócz krajowego i zagranicznego środowiska naukowego planowany jest liczny udział przedstawicieli samorządów terytorialnych.

Konfrontacja poglądów naukowców oraz praktyków zajmujących się zawodowo sprawami związanymi z gospodarką przestrzenną umożliwi wypracowanie standardów pozwalających na właściwe kształtowanie zagospodarowania terenu oraz zachowanie ładu przestrzennego, które są niezbędne dla dalszego rozwoju polskich miast i gmin.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w prezentowanym wydarzaniu zachęcamy do zapoznania się z internetową witryną konferencji lub prosimy o kontakt z zespołem organizacyjnym.

 

Dyrektor

Centrum Analiz Przestrzennych

i Społeczno-Ekonomicznych

 

dr Justyna Weltrowska-Jęch

Dyrektor

Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej

i Gospodarki Przestrzennej UAM

 

prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy:

 

 

   stat4u