Kontakt:

Prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

tel. 61 829 6147

 

dr Krzysztof Stachowiak

Sekretarz Konferencji

tel. 61 829 6139, e-mail: geoconf@amu.edu.pl

 

 

dr Justyna Weltrowska-Jęch

Skarbnik Konferencji

tel. 61 829 6173, e-mail: capise@amu.edu.pl

 

mgr Adrian Cierniak

tel. 61 829 6150

 

mgr Wojciech Kisiała

tel. 61 829 6160

 

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy: