Lokalizacja

Konferencja odbywać się będzie w Poznaniu, w Collegium Geographicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ulicy Dzięgielowej 27.

Dane teleadresowe:

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

tel.: 61 829 6173, fax: 61 829 6127

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy: