Opłaty

Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach wykładowych oraz panelach dyskusyjnych, komplet materiałów konferencyjnych, koszt publikacji monograficznej, wyżywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz uczestnictwo w spotkaniu integracyjnym. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Wysokość opłaty konferencyjnej:

1/ 650 zł - wpłata do 30 czerwca 2010 r.

2/ 750 zł - wpłata po 30 czerwca 2010 r.

W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji przez większą liczbę osób z danej jednostki istnieje możliwość uzyskania rabatu, którego wysokość zależna jest od liczby zgłaszanych uczestników. Szczegółowych informacji udziela zespół organizacyjny (kontakt: capise@amu.edu.pl, tel. 603 308 700 lub 61 829 6173).

Koszt publikacji artykułu bez udziału w konferencji wynosi 400 zł.

Opłatę należy przelać na konto w Banku PKO BP
nr:
92 1020 4027 0000 1502 0034 2394
z dopiskiem: "gospodarka" oraz imieniem i nazwiskiem osoby wpłacającej (właścicielem w/w rachunku jest: Fundacja UAM, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań). 

 

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy: