Panele dyskusyjne

1. Gospodarka przestrzenna a polityka regionalna

2. Integracja metropolitalna – współpraca nauki z samorządem

3. Partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego

4. Konflikty przestrzenne i środowiskowe w gospodarce przestrzennej

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy: