Wprowadzenie

Przestrzeń w różnych jej odmianach jest dobrem ekonomicznym i to dobrem rzadkim. Dlatego optymalne gospodarowanie przestrzenią lub gospodarowanie w przestrzeni jest jednym z najważniejszych celów działalności planistyczno-decyzyjnej.

Gospodarka przestrzenna jako prężnie rozwijająca się dyscyplina naukowa wypracowała szereg rozwiązań modelowych, które stanowią podstawę projektów i planów zagospodarowania przestrzennego przygotowywanych np. w ramach European Spatial Planning Observation Network (ESPON), a także innych.

W Polsce przepływ rozwiązań teoretycznych do działalności planistycznej ma również miejsce. Jednak jak dotąd, brak jest forum regularnej wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy sferą planistyczno-decyzyjną różnego szczebla, a sferą naukową. W gruncie rzeczy brak jest takiego forum także na poziomie międzynarodowym.

Głównym celem konferencji jest zatem stworzenie możliwości przeglądu (corocznego) osiągnięć teoretycznych i praktycznych dla pogłębiania związku teorii z praktyką planistyczną oraz wypracowania rozwiązań optymalnych w odniesieniu do konkretnych potrzeb zgłaszanych przez samorządy różnego szczebla.

 

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy: