Wymogi redakcyjne

Nadesłane artykuły

Publikacja

Nadesłane artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w wydawnictwie monograficznym. Publikacja przygotowana zostanie na konferencję i przekazana wszystkim jej uczestnikom.

Ponadto nadesłane materiały zostaną opublikowane na stronach internetowych konferencji oraz zamieszczone w Bazie Wiedzy RegioPortalu (www.regioportal.pl).

Istnieje możliwość publikacji artykułu bez uczestnictwa w konferencji.

Termin nadsyłania artykułów mija 15 września 2010 r.

 

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy: