Informacja dla sponsorów:

Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Gospodarka Przestrzenna Społeczeństwu" informują, iż istnieje możliwość podjęcia współpracy w zakresie promocji i reklamy firm, instytucji, czy samorządów terytorialnych podczas konferencji.

Podstawowymi formami promocji są:

1/ reklama firmy/instytucji na stronach internetowych konferencji;

2/ reklama firmy/instytucji w drukowanych materiałach
         konferencyjnych;

3/ wygłoszenie referatu promocyjnego;

4/ wystawienie plakatów promocyjnych

5/ wystawienie stoiska reklamowo-handlowego.

Wszelkich informacji dotyczących warunków promocji podczas konferencji udziela zespół organizacyjny. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 603 308 700, 61 829 6173 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: capise@amu.edu.pl.

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy: