Ważne terminy

1/ zgłoszenie udziału w konferencji z prezentacją referatu lub posteru:

    do 30 września 2010 r.

2/ przesłanie pełnego tekstu artykułu:

    do 15 września 2010 r.

3/ zgłoszenie uczestnictwa w konferencji bez prezentacji referatu lub posteru:

    do 30 września 2010 r.

4/ termin wniesienia opłaty konferencyjnej:

    do 30 września 2010 r.

5/ termin wydania Komunikatu 1

    marzec 2010 r.

6/ termin wydania Komunikatu 2

    październik 2010 r.

7/ termin Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Gospodarka Przestrzenna

    Społeczeństwu":

    18-19 listopada 2010 r. (czwartek-piątek)

 

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy: