Warunki uczestnictwa

Konferencja skierowana jest zarówno do środowiska naukowego, jak i do przedstawicieli samorządów terytorialnych zajmujących się zawodowo sprawami związanymi z gospodarką i planowaniem przestrzennym. Organizatorzy przewidują możliwość uczestnictwa w konferencji:

1/ z prezentacją referatu lub posteru,

2/ z udziałem w panelu dyskusyjnym,

3/ bez prezentacji referatu, posteru i udziału w panelach dyskusyjnych.

Oprócz sesji wykładowych i paneli dyskusyjnych planowane jest wieczorne spotkanie integracyjne wszystkich gości konferencji z bogatym programem kulturalno-towarzyskim.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest terminowe zgłoszenie rejestracyjne oraz wniesienie ustalonej opłaty konferencyjnej. 

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy: